Współpraca z mediami

Zapraszamy do współpracy dziennikarzy i reporterów – z przyjemnością udzielimy informacji na temat naszych działań oraz realizowanych projektów. Z przyjemnością weźmiemy również udział w imprezach i spotkaniach, których tematyka jest zbieżna z zakresem naszej działalności.