Współpraca z placówkami

Nasza działalność skupia się na prowadzeniu zajęć z udziałem psów (dogoterapia) oraz innych zwierząt wspomagających edukację, rehabilitację, terapię i integrację społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do współpracy zapraszamy przedszkola, szkoły, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, ośrodki odwykowe i wszelkie inne placówki zajmujące sie pomocą osobom w potrzebie. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zakresu współpracy oraz udzielenia szczegółowych informacji na temat dostosowania zajęć terapeutycznych, dostosowanych do Państwa potrzeb.